Bedrijfsadvies vanuit de praktijk!

U steekt veel tijd en energie in uw onderneming. Continu bent u op zoek naar nieuwe kansen, opportuniteiten maar ook bedreigingen. Het werven van nieuwe klanten, het inspringen in nieuwe markten of juist het afscheid moeten nemen van langgekoesterde zakelijke dromen. Ondernemen is niet eenvoudig, laat staan dat er een uitgebreide handleiding voor bestaat. Elke onderneming is weer anders waardoor beslissingen weloverwogen genomen moeten worden. Soms is hulp uit onverwachte hoek dan ook extra welkom. Company Coaching, onze naam zegt het al, is een organisatie die bedrijven begeleidt bij zakelijke vraagstukken. Wij zijn specialist in het geven van bedrijfsadvies. Onze adviseurs hebben ruim 150 jaar ervaring in het bedrijfsleven. Wij zijn efficiënt en effectief in het begeleiden van ondernemers in bijzondere bedrijfssituaties! Lees meer>> Bedrijfsadvies
Persoonlijk

Ondernemers vinden vrijwel unaniem dat persoonlijk contact effectiever, krachtiger en bevorderlijk is voor succes. 75% gelooft dat persoonlijke samenwerking van wezenlijk belang is. En daar sluiten wij ons volledig bij aan. Wij zorgen ervoor dat (financiële) rapportages niet in de lade verdwijnen maar dat samen met u de juiste stappen worden gezet naar op de weg naar succes.

Ervaren

Onze bedrijfsadviseurs doorgronden uw organisatie snel, begrijpen wat uw doel is en waar de knelpunten & mogelijkheden zitten. Bij diverse vraagstukken weten zij de juiste tools in te zetten en de kwaliteit van het proces en output op waarde te schatten. Dit leidt tot een efficiënt proces waar inmiddels diverse klanten van geprofiteerd hebben.

Nieuws
De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om de investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek:...
In de werkkostenregeling zijn voor 2016 de volgende zaken van belang: De vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt...

De voor mijn onderneming gunstige uitkomst van de huuronderhandeling; dat was mijzelf nooit gelukt. Het was niet altijd prettig om een spiegel voorgehouden te krijgen maar het uiteindelijke resultaat telt

Detailhandel