Horecaonderneming terug naar financiële gezondheid met bestaansrecht

Branche:Horeca
Achtergrond:Horecaonderneming in het westen van Nederland stelt zich de vraag of doorgaan nog zinvol is.
Omzet:ca. € 300.000
Probleem:Onderneming heeft al 4 jaar een verliesgevende exploitatie.
Aanpak:– Analyse van de kosten met een uiteindelijke kostenreductie.
– Herfinancieringsvoorstel met een optimale combinatie crowdfunding en onderhandse lening.
– Evaluatie omzetpotentieel met optimaal rendement.
Resultaat:Gerealiseerde huurverlaging.
Lagere rentelasten.

Gezonde financieringsstructuur.

Wilt u binnen 48 uur een gratis bedrijfsadvies ontvangen? Vul nu de Quickscan in, en zet de eerste stap richting verbetering.